บทความน่าสนใจ


 01 การออกแบบ (DESIGN)

 

เสน่ห์บ้านไทยร่วมสมัย 

"ร่วมสมัย" หมายถึง การนำรูปแบบจากช่วงเวลาที่ยังเป็นที่นิยมและเป็นตัวแทนช่วงสมัยนึง มาปรับใช้ในปัจจุบัน 

การออกแบบหลังคาเพื่่อบังแดด 

หลังคาเป็นส่วนบนสุดของอาคารที่จะได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง 50 % ของความร้อนที่เข้ามาในอาคาร (ชั้นบน) จะมาทางหลังคา 

การออกแบบคอนโดมิเนียม 

อาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัยมีความพิเศษ และข้อพิจารณาอย่างไร ? 

ลายเส้นสถาปัตย์ 

คลิ๊กแรกของสถาปัตยกรรม 

See Detail Curtain wall, Japan 

Curtain wall ในวงการก่อสร้างบ้านเราคงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แต่หากลงรายละเอียด detail เมื่อเทียบกับเจ้าของโนฮาว จริงๆ รายละเอียดความมาตรฐานต่างกันค่อนข้างมาก 

ชมสวนเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่น 

อีกมุมมองวัฒนธรรมญี่ปุ่น รูปแบบสวนและบ้านพักอาศัย ที่สะท้อนวิถีชีวิต การเป็นอยู่ 

ท่องเมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang) 

"ลี่เจียง" ได้รับการเชิดชูจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก 

ท่องเมืองโบราณต้าลี่ 

ต้าลี่เมืองโบราณ อาณาจักรน่านเจ้า, อาณาจักรตาลีฟู (ยุคกุบไบข่าน)ปัจจุบันเมืองตาลี่เป็นเมืองท่อเที่ยวในมณฑลยูนนาน ของจีน 

เที่ยวฮ่องกง เกาลูน เซินเจิ้น 

ทริบนี้เป็นการท่องเที่ยวกึ่ง Shopping และถือโอกาศเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศ และอาคารต่างๆ มานำเสนอ 

การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy conservation design) 

การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการประหยัดพลังงาน 

การออกแบบโรงแรม (Hotel design) 

โรงแรม (Hotel) จัดเป็นอาคารที่ผู้ออกแบบต้องให้ความสำคัญในการออกแบบเป็นสำคัญซึ่งถือเป็นอาคารที่ไม่เคยหยุดการใช้งาน 

TR ROCK HILL HOTEL, HADYAI SONGKHLA 

โรงแรมที่ต้องแก้โจทย์สร้างแนวความคิดสุ่การสร้างสรรค์ ที่เป็นมากกว่าโรงแรม 

TUNGREE RESORT, HADYAI SONGKHLA 

การออกแบบ Renovate กับโรงแรมทำอย่างไรให้ตอบโจทย์อย่างสร้างสรรค์ 

CUTALIYA HOTEL&PLAZA, CHACHENGCHEW 

การลงรายละอียดประโยชน์ใช้สอย และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 02 การก่อสร้าง (CONSTRUCTION)

 

การต่อเติมบ้าน 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ย่อมส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนของการดำเนินชีวิต เราคงปฏิเสทไม่ได้ว่าปัจจัยที่อยู่อาศัยยังถือเป็นสิ่งสำคัญมาก 

การวางแผนสร้างบ้าน 

การสร้างบ้านจะเริ่มต้น และมีขั้นตอนย่างไร เป็นคำถามที่น่าสนใจ ผมจึงรวบรวมข้อมูลโดยรวม ซึ่งเหมาะกับเจ้าของบ้านที่กำลังจับต้นชนปลายเริ่มอยากสร้างบ้านอย่างไรดี 

การตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง (QC.) 

ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในงานก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

การป้องกันน้ำรั่วซึมในงานก่อสร้าง 

ปัญหาน้ำรั่วซึมในอาคารหรือบ้านพักอาศัยปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารและผู้ใช้งาน เรามาดูว่าสามารถป้องกันและแก้ปัญหาจากสาเหตุต่างๆได้อย่างไร ครับ 03 เรื่องอื่นๆ (OTHER)

 

การตรวจรับบ้าน 

คุณภาพงานที่ตกหล่นบกพร่อง (Defect) จนเกิดอาชีพรับจ้างตรวจบ้าน-คอนโด ซึ่งมาตอบโจทย์ความสบายใจของลูกค้าก่อนรับบ้านและการโอน จึงขอนำข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับ 

การเตรียมรับมือน้ำท่วมบ้าน 

ปัญหาน้ำท่วมถือเป็นภัยธรรมชาติ ประเภท "อุทกภัย" และขาดการควบคุมบริหารจัดการที่เหมาะสม จากปริมาณน้ำที่มากกว่าปรกติ ส่งผลให้เดือดร้อนในการดำเนินชีวิต 

Morpheus open house 

สำนักงานสถาปนิกมอร์เฟียส จัดอัลบั้มเปิด Studio บรรยากาศสำนักงาน