ท่องเมืองโบราณต้าลี่


 

ต้าลี่เมืองโบราณ อาณาจักรน่านเจ้า, อาณาจักรตาลีฟู (ยุคกุบไบข่าน)  ปัจจุบันเมืองตาลี่เป็นเมืองท่อเที่ยวในมณฑลยูนนาน ของจีน  

 

 

การออกแบบวางผังเมืองมีความน่าสนใจ มีกำแพงเมืองล้อมรอบ 3 ด้าน อีกด้านเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ เพื่อการกำหนดชัยภูมิสำหรับป้องกันการบุกรุก และมีเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปางผู้ชาย

 

 

 

 

 

 

สภาพเมืองเก่า ปัจจุบันปรับปรุงเป็นเมืองท่องเที่ยว และถ่ายหนัง มี โรงแรม ภัตตาคาร
และร้านค้าของที่ลึกต่างๆ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งชาวจีนและต่างชาติ
โดยเฉพาะเอเซีย ชอบในความเก่าแก่ของบ้านเมือง และ ซุ้มประตูเมืองโบราณ ขนาดใหญ่ด้านนอกที่อยู่ทางทิศใต้  กลางคืนมีไฟประดับดูสวยงาม

 

 

 

นอกจากเมืองเก่าในกำแพง ก็มีเจดีย์ของวัด “ฉงเซิง” เป็นเจดีย์เหลี่ยม 3 องค์โบราณ  เจดีย์องค์ประธาน มีลักษณะสี่เหลี่ยม  ชื่อ “เชียนหลินถ่า”  สูง 70 เมตร มี 16 ชั้น   และโรงถ่ายภาพยนตร์ ด้านนอกป็นประตูเมืองขนาดใหญ่ มีกำแพงมีสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนจีนโบราณแบบต่างๆ พระราชวัง เพื่อใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์

 

 

 

เสน่ห์และความน่าสนใจคือรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน การกำหนดรูปแบบของผังเมือง การเลือกที่ตั้งเมืองซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดินต่อการป้องกันการถูกรุกราน ซึ่งหากข้าศึกล้อมเมืองก็มีทะเลสาบอีกด้าน เพื่อการดำรงชีพและเกษตกรรม และใช้เป็นทางหนีและคมนาคม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในรุ่นก่อน

 

 

 

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมค่อนข้างชัดเจน จากรูปแบบ ลาย และวัสดุ ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะจีน ซึ่งยังคงความสวยงามและรักษาวัฒนะธรรมจีนไว้ไดเอย่างดี ทำให้เป็นที่นิยมของชาวจีนเอง

 

ขอบคุณครับ
rin_arch