01 การออกแบบ (DESIGN)


 

เสน่ห์บ้านไทยร่วมสมัย 

"ร่วมสมัย" หมายถึง การนำรูปแบบจากช่วงเวลาที่ยังเป็นที่นิยมและเป็นตัวแทนช่วงสมัยนึง มาปรับใช้ในปัจจุบัน  

การออกแบบหลังคาเพื่่อบังแดด 

หลังคาเป็นส่วนบนสุดของอาคารที่จะได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง 50 % ของความร้อนที่เข้ามาในอาคาร (ชั้นบน) จะมาทางหลังคา  

การออกแบบคอนโดมิเนียม 

อาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัยมีความพิเศษ และข้อพิจารณาอย่างไร ?  

ลายเส้นสถาปัตย์ 

คลิ๊กแรกของสถาปัตยกรรม  

See Detail Curtain wall, Japan 

Curtain wall ในวงการก่อสร้างบ้านเราคงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แต่หากลงรายละเอียด detail เมื่อเทียบกับเจ้าของโนฮาว จริงๆ รายละเอียดความมาตรฐานต่างกันค่อนข้างมาก  

ชมสวนเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่น 

อีกมุมมองวัฒนธรรมญี่ปุ่น รูปแบบสวนและบ้านพักอาศัย ที่สะท้อนวิถีชีวิต การเป็นอยู่  

ท่องเมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang) 

"ลี่เจียง" ได้รับการเชิดชูจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก  

ท่องเมืองโบราณต้าลี่ 

ต้าลี่เมืองโบราณ อาณาจักรน่านเจ้า, อาณาจักรตาลีฟู (ยุคกุบไบข่าน)ปัจจุบันเมืองตาลี่เป็นเมืองท่อเที่ยวในมณฑลยูนนาน ของจีน  

เที่ยวฮ่องกง เกาลูน เซินเจิ้น 

ทริบนี้เป็นการท่องเที่ยวกึ่ง Shopping และถือโอกาศเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศ และอาคารต่างๆ มานำเสนอ  

การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy conservation design) 

การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการประหยัดพลังงาน  

การออกแบบโรงแรม (Hotel design) 

โรงแรม (Hotel) จัดเป็นอาคารที่ผู้ออกแบบต้องให้ความสำคัญในการออกแบบเป็นสำคัญซึ่งถือเป็นอาคารที่ไม่เคยหยุดการใช้งาน  

TR ROCK HILL HOTEL, HADYAI SONGKHLA 

โรงแรมที่ต้องแก้โจทย์สร้างแนวความคิดสุ่การสร้างสรรค์ ที่เป็นมากกว่าโรงแรม  

TUNGREE RESORT, HADYAI SONGKHLA 

การออกแบบ Renovate กับโรงแรมทำอย่างไรให้ตอบโจทย์อย่างสร้างสรรค์  

CUTALIYA HOTEL&PLAZA, CHACHENGCHEW 

การลงรายละอียดประโยชน์ใช้สอย และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ