TR ROCK HILL HOTEL, HADYAI SONGKHLA


ในฐานะของสถาปนิกผู้ออกแบบ ความคาดหวังจากลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ คือไอเดียดีๆ มีความสร้างสรรค์และไม่สร้างปัญหาให้กับโครงการ ให้สามารถฝ่าฟันไปได้ตลอดจนถึงการใช้อาคารได้อย่างเหมาะสม...เมื่อเห็นโครงการที่ออกแบบ ก่อสร้างแล้วเสร็จมีลูกค้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกภูมิใจเล็กๆ และอยากนำข้อมูลมาแชร์ กันในบทความการออกแบบโรงแรมภาค2 ซึ่งเป็นภาคของการกำหนดแนวความคิดต่างๆ และแปลงมาเป็นภาพบรรยากาศจริง ครับ

 

TR ROCK HILL HOTEL เป็นโรงแรม ลักษณะรีสอร์ท ใกล้เมืองหาดใหญ่ และธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ต.คอหงส์ ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ประมาณ 6 กิโเมตร มีมุมองเห็นวิวเมืองจากมุมสูง ล้อมด้วยสวนยางพารา และวิถีชาวบ้านพื้นถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียง โครงการตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 10 ไร่ มีอาคารดังนี้

1. อาคาร SERVICE APARTMENT 5 ชั้น

2. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

3. อาคารโรงแรม 8 ชั้น ประมาณ 70 ห้อง

4. สระว่ายน้ำ และอาคาร SPORT CLUB 1 ชั้น

5. อาคารจัดเลี้ยง GRAND BALLROOM และร้านอาหาร 4 ชั้น 

6. ส่วนจอดรถ ประมาณ 150 คัน

8. สวนและภูมิทัศน์ และศาลาเรือนไทยสำหรับพิธีแต่งงาน 2 อาคาร

9. ซุ้มทางเข้าโครงการ

 

ความท้าทายแรกเป็นความยากของที่ตั้งโครงการ ติดกับหน้าผาดินสูงประมาณ 30 เมตร จากการตัดหน้าดิน รูปร่างที่ดินค่อนข้างแคบและลึก มีอาคารเดิมบางส่วน การแก้ปัญหาโดยนำบริบทของที่ตั้งมาเป็นแรงบัลดาลใจในการออกแบบ "ROCK HILL" เป็นประโยคแรกๆ ที่เราคิดถึง...

 

 1. ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ และวิเคราะห์ที่ตั้ง (Site analysis)

 

ผังแสดงสภาพที่ดินโครงการ ข้างเคียง และการวาง ZONING อาคาร

 

ทิศเหนือ: ด้านหน้าติดกับถนนสาธารณะ เสนอแนวคิดขยายถนนให้กว้างขึ้นบริเวณด้านหน้าทางเข้า และซุ้มทางเข้าขนาดสูงใหญ่ 8 เมตร, อาคาร SERVICE APARTMENT 5 ชั้น, อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 

ทิศตะวันตก: อาคารโรงแรม 8 ชั้น, อาคารจัดเลี้ยง 4 ชั้น และลานจอดรถ 

ทิศใต้: สวนหย่อมกิจกรรม ศาลาเรือนไทย, และลานจอดรถ

ทิศตะวันออก: สระว่ายน้ำ SPORT CLUB, ถนนภายใน และสวนไผ่ป้องกันดิน Slide จากหน้าผา 

 

2. ขั้นตอนแนวความคิดการออกแบบ (Design concept)

 

ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ

 

ที่มาแรงบัลดาลใจจากชื่อโครงการ "ROCK HILL" บริบทพื้นที่ตั้งโครงการ ดิน หิน ธรรมชาติ วิถีชีวิต ความเป็นไทย เส้นสายที่เกินขึ้นประยุกต์จากลวดลายฝาเรือนบ้านพื้นถิ่น โดยเสนอผ่านโทนสีเข้ม ขรึม โมโนโทน เพื่อให้สถาปัตยกรรม นิ่งและใส่บรรยกาศของ Landscape และHard scape ให้เคลื่อนไหว ลงจังหวะซึ่งกันและกัน

 

 

LOGO เป็นบันไดขั้นต่อมาของแนวคิดโครงการ ที่ต่อยอดกับลายฝาเรือนบ้านพื้นถิ่น โดยชื่อตอนเริ่มต้นออกแบบ The araya rock hills ปัจจุบันตอนเปิดอาคารมาลงตัวที่ "TR rock hill hotel" และยังคงแนวคิดโดยรวมไว้ 

   

 

แนวความคิดการเลือกพันธ์ไม้ เป็นสิ่งที่คำนึงถึงและให้ความสำคัญมาก การวางผังและการออกแบบ Landscape เป็นหน้าที่ หลักเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่เป็นไปตามแนวคิดออกแบบ "MODERN TROPICAL GARDEN" ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม และพืชพันธ์สามารถเติบโตอยู่ได้จริง เหมาะสมตามภูมิอากาศ การแก้ปัญหาภูมิประเทศของที่ดินโดยพันธ์ไม้ เลือกสวนไผ่ตง เป็นกันชนบริเวณริมหน้าผาเพื่อกันดินสไลด์ และเถาตีนตุ๊กแกเพื่อยึดหน้าดินในแนวตั้ง คูดินและหญ้าแฝกสามารถรักษาหน้าดินได้อย่างดี และเลือกตัวอย่างพันธ์ไม้ต่างๆ ดังนี้

 

ไม้ยืนต้น: จามจุรี พิกุล กระพี้จั่น ปีบ ชมพูพันธ์ุทิพย์ หางนกยูงฝรั่ง แคนา หูกระจง ตาเบเหลือง ไผ่ตง ลีลาวดี ตีนเป็ดน้ำ น้ำเต้าต้น ปาล์มยะวา ฯ

 

ไม้พุ่ม: ไทรเกาหลี คริสติน่า โมก ไผ่งินแคระ คล้าซิกก้า พุดศุภโชค พลับพลึง ก้ามกุ้ง บอนกระดาษ ไผ่เลี้ยง กกธูปฤษี ตีนตุ๊กแก หญ้ามาเลเซีย หญ้าแฝกฯ

 

3. ขั้นตอนแบบร่าง (Preliminary design)

 

 

SKETCH แนวคิดเบื้องต้นและการวางผัง ZONING ต่อยอดแนวคิดโดยให้เส้นสายตรงและเอียง สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ให้สอดคล้องกับรูปร่างที่ดิน แก้ปัญหาที่ดินแคบและลึก โดยจัดการเส้นทางรถ และทางเท้า รวมถึงสามารถจัดการและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามการใช้งาน 

   

 MASTER PLAN แนวความคิดแบบร่าง 

   

แบบแนวคิดการออกแบบโครงการโดยรวม วัสดุ และภูมิทัศน์    

 

 การพัฒนาแบบแนวคิดโครงการโดยรวม

   

ทัศนียภาพโดยรวมโครงการจากมุมสูง  

 

 รูปด้านอาคารโรงแรม 8 ชั้น  

   

 แนวคิดรูปด้าน RENOVATE อาคาร SERVICE APARTMEMT 

 

ทัศนียภาพ แนวคิดอาคาร GRAND BALLROOM อาคารทรงโมเดิ้ล เรียบเกลี้ยง โปร่ง ด้วยวัสดุกระจก  

 

 แบบ SKETCH แนวความคิดในการออกแบบ ซุ้มทางเข้าโครงการ ได้แรงบัลดาลใจจากลวดลายหิน ผนังสูงใหญ่ ความหนักแน่น มั่นคง ให้จังหวะโดยร่องหินและแสงไฟ

  

 แปลนแบบร่างบริเวณทางเข้าโครงการ 

 

รูปด้าน และภาพตัด ซุ้มทางเข้าโครงการและป้อมยาม

 

 การพัฒนาแบบทางเข้าโครงการ   

 

ทัศนียภาพทางเข้าด้านหน้าโครงการ

   

 

ภาพ SKETCH แนวความคิด สระว่ายน้ำ และ SPORT CLUB โดยเส้นสายต่อเนื่องจากสระว่ายน้ำ ในระนาบมิติแนวตั้ง 

   

 แปลนสระว่ายน้ำ รูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซ้อนกัน พัฒนาจากลายกระจัง ให้สอดคล้องกับพื้นที่แคบ ยาว แยกสระใหญ่ สระเด็ก และ POOL ฺBAR TERRACE ต่อเนื่องอาคาร SPORT CLUB 

  

แบบร่าง สระว่ายน้ำ และ SPORT CLUB 

  

การพัฒนาแบบแนวคิด สระว่ายน้ำ และ SPORT CLUB

   

 ทัศนียภาพสระว่ายน้ำ และ SPORT CLUB 

  

4. ขั้นตอนพัฒนาแบบ และจัดทำแบบ (Design develop & Working drawing)

 

  จัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง 

  

 ผังบริเวณ

 

5. ขั้นตอนการก่อสร้าง (งานโครงสร้าง)

 

 การก่อสร้างอาคารช่วงแรก จะเริ่มที่อาคารโรงแรม 8 ชั้น

 

ภาพแสดงช่วงงานโครงสร้าง อาคารโรงแรม 8 ชั้น

 

 ภาพแสดงช่วงงานโครงสร้างสระว่ายน้ำ

 

 ภาพแสดงช่วงงานโครงสร้างอาคาร SPORT CLUB 

 

 ภาพแสดงงานโครงสร้าง อาคารจัดเลี้ยง 4 ชั้น

 

 5.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง (งานสถาปัตย์)

 

ภาพแสดงงานสถาปัตย์ อาคารโรงแรม 8 ชั้น

 

 ภาพแสดงงานสถาปัตย์ สระว่ายน้ำ และ SPORT CLUB

 

ภาพแสดงการตกแต่งรอบสระว่ายน้ำ และงานสวน

 

ภาพแสดงการตกแต่งรอบสระว่ายน้ำ และงานสวน

 

 

ภาพงานตกแต่งผิว ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และโดยรอบ

 

ภาพการตกแต่งผนังภายนอกอาคารโรงแรม 8 ชั้น

 

ภาพแสดงงานสีอาคาร โรงแรม 8 ชั้น

 

6. ขั้นตอนแล้วเสร็จเปิดใช้อาคาร บรรยากาศโครงการ ส่วนต่างๆ

 

ผนังหินตกแต่งทางเข้าด้านหน้าโครงการ

 

ภาพบริเวณซุ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการ

 

สวนระหว่างอาคาร

 

 TR MEETING ROOM, สระว่ายน้ำ และ POOL BAR

 

 บรรยากาศห้องจัดเลี้ยงใหญ่ Grand ball room

 

บรรยากาศห้องจัดเลี้ยงกลางตกแต่ง loft style

 

บรรยากาศห้องจัดเลี้ยงเล็ก

 

บรรยากาศการตกแต่ง Industrial loft style ห้องจัดเลี้ยง

 

บรรยากาศห้องจัดเลี้ยงเล็ก ตกแต่ง Paint ผนัง Industrial loft style

 

 วิวเมือง (City view)

 

 วิวสวน สระว่ายน้ำ (Garden view)

 

Lobby lounge

 

Cofee shop

 

Restaurant 

  

 

  บรรยกาศภายในห้องพัก และห้องน้ำ

   

 ห้องน้ำในห้องพัก

    

 

ภาพบรรยากาศบริเวณ สระว่ายน้ำ เห็นอาคารโรงแรม ห้องจัดเลี้ยง และภูมิทัศน์ทางเข้าด้านหน้า

 

 บรรยากาศแสงสีโรงแรมจากมุมมองจากสระว่ายน้ำยามค่ำคืน

 

บรรยากาศแสงสีด้านหน้างโครงการยามค่ำคืน

 

เนื้อหาบทความในภาคนี้ต้องการให้เห็นขั้นตอนการออกแบบ และการแก้ปัญหาในการทำงาน เป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลที่นำเสนอจึงเป็นรูป และแบบ เพื่อสะท้อนกว่าแนวความคิดจะตกผลึก สร้างความชัดเจนในแต่ละขั้นการทำงานนั้นต้องเจอกับอุปสรรค และปัญหามากมาย ทุกขั้นตอนจะใช้เหตุผลและประสบการณ์ของผู้ออกแบบและทีมงาน  จึงขอมอบเครดิตให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

 

 

ขอบคุณครับ

 rin_arch

 

เครดิต TR rock hill hotel

ดูคลิปแนวความคิดการออกแบบ https://youtu.be/9SwVklvUGfk

ดูคลิปเต็ม https://youtu.be/n7Lys3lH37A