CUTALIYA HOTEL&PLAZA, CHACHENGCHEW


สวัดีครับ การออกแบบโรงแรมในภาคนี้ เป็นการแสดงวิธีคิดและขั้นตอนการ จัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในโรงแรม ตั้งแต่ขั้นแนวคิดก่อนการพัฒนแบบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง ตามความต้องการ

Cutaliya Plaza @ Hotel The luxury hotel 60 units แนวคิดแรกจากโจทย์ โรงแรมหรู ขนาด 60 ห้อง มี Facilities  ครบครัน เช่น Sala thai restaurant, Shoping mall, Grand Ballroom, Swimming pool, Fitness และ spa.

ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ กลางเมือง พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์กลางการท่องเที่ยว และเชื่อมต่อทางภาคตะวันออก 

ขนาดที่ดิน ประมาณ 10 ไร่ โดยได้ออกแบบอาคารเดิมเป็นร้านอาหารศาลาไทย และขยายพื้นที่ด้านหลังเป็นโรงแรม และ Plaza 

 

 

อาคารเดิมร้านอาหารศาลาเรือนไทยด้านหน้าโครงการ

 

ที่ดินที่ตั้งอาคารโรงแรม และ Plaza ส่วนขยายด้านหลัง โดยมีอาคารศาลาเรือนไทยร้านอาหารด้านหน้าที่ดิน

 

แนวคิดการออกแบบ อาคารแนว Modern แสดงความเรียบง่าย และสมัยใหม่และนิ่ง เพื่อสนับสนุนให้อาคารศาลาไทยเดิมร้านอาหารด้านหน้ายังคงเด่นสง่า โดยใช้วัสดุ เช่น กระจก และ Aluminium composite สร้างภาพสมัยใหม่ และเพื่อการดูแลรักษาง่าย

 

การกำหนดผังห้องพัก เป็นสิ่งแรกที่คำนึงถึง และข้อกำหนดระยะเว้นจากที่ดิน โดยออกแบบเส้นรอบรูปกรอบอาคาร ในชั้น TYPICAL เริ่มคิดจากชั้นบน ก่อน และลงชั้นล่าง วิธีเดียวกับอาคารสูง เพื่อต้องการตรวจสอบและข้อพิจารณาดังนี้ 

 

1. ขนาดห้องและระยะ Span เสา 7.5 เมตร  จะได้ห้องกว้าง 3.75 x 6.79 เมตร ซึ่งสามารถจอดรถ 3 คัน ในชั้นล่าง ซึ่งสามารถจัดห้องได้รวมต่อชั้น 20 ห้องแบ่งเป็น 

 ห้อง Standard rooom    26 ตรม. จำนวน 17 ห้อง

 ห้อง Junior suite room  30 ตรม. จำนวน 2 ห้อง

 ห้อง Suite room            52 ตรม. จำนวน 1 ห้อง

 ส่วนงานระบบอาคาร และส่วนบริการ

2. ตำแหน่ง และจำนวนบันไดหลักและบันไดหนีไฟ โดยอาคารจะต้องมีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ห่างไม่เกิน 40 เมตร และห่างจากห้องสุดท้ายไม่เกิน 10 เมตร

3. ตำแหน่งลิฟท์โดยสาร ทางเดิน ส่วนบริการ และงานระบบที่เกี่ยวข้อง

 

 ภาพตัด และรูปด้านแสดงความสูง ในแนวดิ่งอาคาร

 

โดยมีพื้นที่อาคารรวม ประมาณ 7,000 ตรม.อาคาร 6 ชั้น สูง 22.5 เมตร แบ่งเป็น

ชั้น 1   จอดรถ และงานระบบอาคาร        สูงจากพื้นถึงพื้น 3 เมตร

ชั้น 2    Shoping mall                          สูงจากพื้นถึงพื้น 5 เมตร

ชั้น 3    Lobby ส่วนต้อนรับ                   สูงจากพื้นถึงพื้น 5 เมตร

ชั้น 4-6 ส่วนห้องพัก                             สูงจากพื้นถึงพื้น 3.2 เมตร

 

การออกแบบขนาดของอาคารให้อยู่ในขอบเขต ของอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตรม. สูงไม่เกิน 23 เมตร เพื่อไม่เสียพื้นที่การเว้นระยะโดยรอบอาคารถึง 6 เมตร โดยเว้น 3 เมตรด้านหลังและด้านข้าง ส่วนด้านหน้าเป็นที่ว่างเพื่อจอดรถและจัดสวน ซึ่งสามารถออกแบบกรอบอาคารได้คุ้มค่ากับที่ดิน รวมถึงจำนวนห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง เพื่อไม่ต้องยื่นขอ EIA แนวคิดของขนาดของอาคารขนาดกลาง โดยเน้นความหรูหราและสะดวกสบาย ในการพักผ่อนทั้งลูกค้าในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เนื้องจากเป็นจุดเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ

 

 ทัศนียภาพประกอบแนวความคิดการอกแบบ

 

 ผังบริเวณ แปลนชั้นล่าง ส่วนจอดรถ ส่วนบริการและห้องเครื่อง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ

 

 แปลนชั้น 2 ส่วน Shoping mall

 

 แปลนชั้น 3 Lobby ส่วนต้อนรับของโรงแรม และห้องประชุมสัมนา 

 

 แปลนชั้น 4 ห้องพัก สระว่ายน้ำ และสปา

 

 แปลนชั้น 5 ส่วนห้องพัก

 

 ชั้น6 ส่วนห้องพัก

 

 แปลนชั้นดาดฟ้า

 

 แปลนขยายห้องพัก STANDARD ROOM 

 

 

 แปลนขยายห้องพัก SUITE ROOM

 

เนื้อหาในภาคนี้เรายกตั้วอย่างของกรณีศึกษางานออกแบบโรงแรม มาชี้แจงให้เห็นที่มาที่ไป เหตุผลต่างๆ ของการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการประโยชน์ใช้สอย และถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารไปพร้อมกัน 

 

ขอบคุณครับ

rin_arch