ชมสวนเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่น


อีกมุมมองวัฒนธรรมญี่ปุ่น รูปแบบสวนและบ้านพักอาศัย ที่สะท้อนวิถีชีวิต การเป็นอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณครับ

rin_arch