TUNGREE RESORT, HADYAI SONGKHLA


เนื้อหาบทความในภาคนี้ นำโครงการออกแบบโรงแรม ลักษณะรีสอร์ท มาแชร์ โดยความน่าสนใจเป็นการออกแบบอาคารใหม่และปรับปรุง (Renovate) อาคารเดิมให้สอดคล้องกัน ขอบเขตเราจะเสนอแนวคิดอย่างไรที่รับผิดชอบ ให้ลงตัว ตั้งแต่วางผัง งานสถาปัตย์ งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน และอื่นๆ

โปรแกรมที่ได้รับ ชื่อโครงการ ทุ่งรี รีสอร์ท บนที่ดินประมาณ 10 ไร่กว่าๆ ตั้งอยู่ริมถนนทวีรัตน์ ต.คอหงษ์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง

ลูกค้ากลุ่มที่ 1 คนในพื้นที่ ต้องการพักผ่อน

ลูกค้ากลุ่มที่ 2. นักท่องเที่ยว เนื่องจากห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ประะมาณ 5 กม.

ลูกค้ากลุ่มที่ 3 ผู้มารว่มกิจกรรมจากจังหวัดใกล้เคียงในมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล สงขลานครินทร์ (มอ.) ซึ่งห่างโรงแรมประมาณ 3 กม.เช่น รับปริญญา เยี่ยมญาติ ประชุมสัมนา และอื่นๆ 

 

โดยอาคารเดิมถูกใช้เป็นโรงแรมม่านรูด ประมาณ 40 ปีที่แล้ว และมีบึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ให้บริการตกปลาและร้านอาหารตั้งอยู่กลางที่ดิน ซึ่งมีอาคารเดิม และความต้องการดังนี้ 

1. ปรับปรุงโรงแรมม่านรูด 2 ชั้น เป็น Lobby และโรงแรม

2. อาคารโรงแรมใหม่ 3-4 ชั้น ประมาณ 50 ห้อง

3. ปรับปรุง ร้านอาหารริมน้ำ ชั้นเดียว

4. ปรับปรุงอาคารบริการซักรีด และอื่นๆ

5. วางผังปรับภูมิทัศน์ และงาน Landscape 

  

 

 1. การสำรวจที่ตั้ง SITE ANALYSIS และวาง ZONING

 

 

 

 ผังแสดงสภาพเดิมในที่ดิน และการวางอาคารต่างๆ 

 

 2. แนวความคิดออกแบบสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURE DESIGN CONCEPT)

 

ภาพแสดง Image แนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเสนอแนว Modern tropical ให้รูปทรงอาคารที่เรียบง่าย และให้รายละเอียดอาคาร โดยวัสดุ เช่นไม้ เหล็กทาสีดำ ผนังปูนขัดมันเทา กระจก และอื่นๆ ซึ่งสัมผัสได้จากเนื้อแท้ของวัสดุตกแต่งต่างๆ ที่เสนอ โดยให้อาคารเก่าและใหม่กลมกลืนต่อเนื่องไปด้วยกัน

 

ผังแสดงตำแหน่งอาคารหลักๆ ดังนี้

1. จัดส่วนจอดรถไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า เพื่อลดความวุ่นวายภายในจากการจราจร

2. ปรับอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างใช้เป็น Lobby ชั้นบนเป็นห้องพัก โดยสามารถเทียบรถหน้าอาคาร Drop off และ Canopy เพื่อเเน้นและสร้างจุดเด่นเชื่อมกับอาคารโรงแรม ใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน

3. อาคารโรงแรม 4 ชั้น ด้านหน้า ต่อเนื่องกับ Lobby ด้านหลังสามารถ Take view lake และมีความเป็นส่วนตัว โปร่งโดยจัดวางผังห้องแบบทางเดินเดียว Single loaded corridor hotel เนื่องจากอาคารค่อนข้างยาว การออกแบบบิดแกนอาคารเพื่อลดความความรู้สึกยาว และต้องการ Approach เปิดมุมองจากทางเข้า

4. อาคารร้านอาหารริมน้ำเดิม สามารถให้บริการลูกค้าในโรงแรมและลูกค้าจากภายนอก โดยเพิ่มที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวก โดยแยกเส้นทางจราจรสร้างความเป็นส่วนตัวบริเวณ Lobby โรงแรม

 

 แปลนชั้นล่าง

 

อาคาร Lobby ปรับปรุงอาคารโดยเปิดผนังโล่ง Open air กำหนด Lobby, Front desk และ Back office

อาคารโรงแรม จัดวางห้องพักทางเดินเดียว และกำหนดจุด Drop off  โดยมี Canopy เชื่อมระหว่างอาคาร

 

  แปลนชั้น 2

 

อาคาร Lobby ปรับปรุงอาคารเป็นห้องพักทางเดินเดี่ยว โดยเปิดโล่งบริเวณบันไดหลัก

อาคารโรงแรม จัดวางห้องพักทางเดินเดียว บันได 3 จุด แปลนรูปทรงตัว V เพื่อลดความรู้สึกยาวมาก และเปิดมุม Approach สร้างพื้นที่จัดสวนหน้าอาคารที่กว้างขึ้น

 

 แปลนชั้น 3-4

 

 แปลนหลังคา

 

 รูปด้านหน้าและด้านหลัง อาคาร Lobby

 การตกแต่งวัสดุอาคาร ผนังคอนกรีตขัดมัน ระแนงไม้เนื้อแข็ง ราวกันตกเหล็กทาสีดำ และกระจกเขียวตัดแสง


 รูปด้านหน้าอาคารโรงแรม

  การตกแต่งวัสดุอาคาร ผนังคอนกรีตขัดมัน ระแนงไม้เนื้อแข็ง ราวกันตกเหล็กทาสีดำ และกระจกเขียวตัดแสง

 

ภาพตัด และรูปด้านข้าง

การตกแต่งวัสดุอาคาร ผนังคอนกรีตขัดมัน ระแนงไม้เนื้อแข็ง ราวกันตกเหล็กทาสีดำ และกระจกเขียวตัดแสง

 

 

 ทัศนียภาพทางเข้า Drop off และ Hotel Lobby

 

3. แนวความคิดการออกแบบตกแต่งภายใน (INTERIOR DESIGN CONCEPT)

 

 ภาพ Image แนวความคิดในการออกแบบ Interior, Hotel Lobby

 

วัสดุพื้น คอนกรีตขัดมันสีธรรมชาติ สลับสี ฟ้า และน้ำตาล รอยต่อด้วยเส้นสเตนเลส โดยใช้เส้นตั้ง และสัมพันธ์กันแนว Louver ระแนงไม้ตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน

พื้นที่ Lobby เสนอนแนวคิด Open air เพื่อประหยัดพลังงาน สร้างบรรยากาศด้วย Vertical garden การแก้ปัญหาเสาลอย รวมถึงระยะดิ่งค่อนข้างต่ำ ประมาณ 2. 4 เมตร

แก้ปัญหาโดยไม่ใส่ฝ้าเพดานโชว์ผิวท้องพื้นคอนกรีต โชว์แนวท่อระบบอาคาร  เสริมระแนงไม้ตีสลับเว้นร่องเป็นจุดๆ เพื่อไม่ทำให้ฝ้าต่ำ

แก้ปัญหาเสาลอยตกแต่งระแนงไม้แนวตั้ง กำหนดที่นั่ง และโต๊ะ Internet cafe ล้อมเสาเป็นจุดๆ สามารถยืดหยุ่นการจัดวาง และใช้สอยโดยต่อที่นังเป็นรูปทรงกลม การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว วัสดุหวาย รูปทรง Modern ให้เข้ากับภาพรวม

 

 ภาพทัศนียภาพ Lobby

 

 แนวคิดการตกแต่งห้องน้ำ Lobby และ Sinage

 

 แนวความคิดการตกแต่งห้องพัก อาคาร Lobby 2 ชั้น

 

เราตั้งชื่อห้องนี้ว่า "ห้องไอดิน" ธีมการออกแบบโดยสีเทาจากผนังขัดมันธรรมชาติ สลับกับขัดมันสีฟ้า

ผังห้องปรับตามโครงสร้างอาคารเดิมโดยมีทางเดินพื้นขัดมัน เทาสลับฟ้า และน้ำตาล และยกระดับเป็นระเบียงไม้นั่งเล่นบริเวณหน้าประตูทางเข้า โดยมีสวนไม้กระถางแขวนตลอดทางเดิน

ห้องพักพื้นที่ประมาณ 25 ตรม. พื้นและผนังขัดมันสีธรรมชาติ ฝ้าเพดานสีขาว เล่นระดับซ่อนรางม่าน และหัวเตียงซ้อนผนังซ่อนไฟ  ภายในถูกจัดเป็นเตียงคู่ เฟอร์นิจอร์ออกแบบด้วยสีไม้สัก ตัดกับผ้าคลุมเตียงขาว ดำ และม่านสีขาว มีมุมนั่งเล่น และสามารถนอนได้มุมห้องพร้อมผนังกระจกเข้ามุม เพื่อเปิดมุมมองได้กว้างขึ้น ภายนอกมีระเบียงเล็กๆ เพื่อออกมาสูดอากาศ                     

ทางเข้าเป็นส่วนแต่งตัว ตู้เสื่อผ้า และห้องน้ำ ตกแต่ง สุขภัณฑ์สีขาว พื้นขัดมันสลับสี ผนังกรุกระเบื้อง Glass mosaic สีเทาดำ

 

 ทัศนียภาพภายใน "ห้องไอดิน"

 

  

 

  แนวความคิดการตกแต่งห้องพัก อาคารโรงแรม

 

ห้องนี้ชื่อว่า "ห้องไม้งาม" ธีมการออกแบบโดยสีเขียวจากผนังขัดมันสีเขียว สลับกับขัดมันสีฟ้า

ทางเดิน Corridor วัสดุพื้นขัดมันเทาสลับเขียว และฟ้า ราวกันตกเหล็กสลับระแนงไม้

ห้องพักพื้นที่ประมาณ 25 ตรม. พื้นและผนังขัดมันสีเขียว ฝ้าเพดานสีขาว เล่นระดับซ่อนรางม่าน และหัวเตียงทาสีเขียวสลับลาย  ภายในจัดเฟอร์นิจอร์ออกแบบด้วยสีไม้สัก ตัดกับผ้าคลุมเตียงขาว เขียว และม่านสีเขียว มีมุมนั่งเล่น และสามารถนอนได้มุมห้องพร้อมผนังกระจกเข้ามุม เพื่อเปิดมุมมองได้กว้างขึ้น ภายนอกมีระเบียง ชมวิว Lake                     

ทางเข้าเป็นส่วนแต่งตัว ตู้เสื่อผ้า และห้องน้ำ ตกแต่ง สุขภัณฑ์สีขาว พื้นขัดมันสลับสี ผนังกรุกระเบื้อง Glass mosaic สีเทาดำ 

 

 

 ทัศนียภาพภายใน "ห้องไม้งาม" 

 

 แบบแนวคิดตกแต่งห้องน้ำ

 

 แนวความคิดการตกแต่งห้องพัก "ห้องฟ้าใส" ธีมการออกแบบโดยสีฟ้าจากผนังขัดมันสีฟ้า สลับกับขัดมันสีเขียว

ห้องพักพื้นที่ประมาณ 25 ตรม. พื้นและผนังขัดมันสีฟ้า ฝ้าเพดานสีขาว เล่นระดับซ่อนรางม่าน และหัวเตียงทาสีฟ้าสลับลาย  ภายในจัดเฟอร์นิจอร์ออกแบบด้วยสีไม้สัก ตัดกับผ้าคลุมเตียงขาว น้ำตาล และม่านสีขาว มีมุมนั่งเล่น และสามารถนอนได้มุมห้องพร้อมผนังกระจกเข้ามุม เพื่อเปิดมุมมองได้กว้างขึ้น ภายนอกมีระเบียง ชมวิว Lake                     

ทางเข้าเป็นส่วนแต่งตัว ตู้เสื่อผ้า และห้องน้ำ ตกแต่ง สุขภัณฑ์สีขาว พื้นขัดมันสลับสี ผนังกรุกระเบื้อง Glass mosaic สีเทาดำ 

 

 ทัศนียภาพภายใน "ห้องฟ้าใส"

 

 แนวความคิดการตกแต่งห้องพัก "ห้องตะวันฉาย" ธีมการออกแบบ สีแดง และผนังขัดมันสีธรรมชาติ

ห้องพักพื้นที่ประมาณ 25 ตรม. พื้นและผนังขัดมันสีนำตาลส้ม ฝ้าเพดานสีขาว เล่นระดับซ่อนรางม่าน และหัวเตียงทาสีแดงสลับลาย  ภายในจัดเฟอร์นิจอร์ออกแบบด้วยสีไม้สัก ตัดกับผ้าคลุมเตียงขาว เทาเข้ม และม่านสีเทา มีมุมนั่งเล่น และสามารถนอนได้มุมห้องพร้อมผนังกระจกเข้ามุม เพื่อเปิดมุมมองได้กว้างขึ้น ภายนอกมีระเบียง ชมวิว Lake                     

ทางเข้าเป็นส่วนแต่งตัว ตู้เสื่อผ้า และห้องน้ำ ตกแต่ง สุขภัณฑ์สีขาว พื้นขัดมันสลับสี ผนังกรุกระเบื้อง Glass mosaic สีเทาดำ

 

 ทัศนียภาพภายใน "ห้องตะวันฉาย"

 

แบบแนวคิดตกแต่งห้องน้ำ

 

 แนวความคิดการปรับปรุง Restaurant คงโครงสร้างเดิม เลือกวัสดุพื้นขัดมันสลับสีเบรคร่องด้วยสเตนเลสเส้น โชว์โครงสร้าง Truss หลังคาเหล็ก เสริมความเท่ ดิบๆ ด้วยสีดำด้าน  เปลียนวัสดุมุงหลังคาเดิมจากกระเบื้องลอนเป็น Single roof และโชว์ฝ้าผิวไม้ OSB บอร์ดแผ่้นรองวัสดุหลังคา เสริมโคมไฟแขวน หวายสาน ขนาดใหญ่ให้เด่น และได้บรรยากาศ รับประทานอาหาร ตกแต่งผนังโดยระแนงไม้สัก รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ Buil in ส่วน Counter เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เลือกหวายสาน ทรง Modern เหมาะกับการผ่อนคลาย และใช้ได้กับพื้นที่กึ่งภายนอก

 

 ทัศนียภาพภายใน Lake side Restaurant 

 

 

 ตัวอย่างวัสดุพื้น งานสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน

 

 ตัวอย่างวัสดุผนัง งานสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน

 

 ตัวอย่างวัสดุประตู หน้าต่าง

 

 ตัวอย่างวัสดุงานสถาปัตย์ หลังคา และตกแต่ง

 

 ตัวอย่างสุขภัณฑ์

 

 ตัวอย่าง ดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

4. แนวความคิดการออกแบบภูมิสถาปัตย์ (LANDSCAPE DESIGN CONCEPT)

 

 โครงการประเภทโรงแรม รีสอร์ท บรรยากาศ มีความสำคัญมาก การสร้างเสน่ห์จาก งานจัดสวนควรให้ความสำคัญ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามารับบริการ คาดหวังความผ่อนคลายจากการพักผ่อน แนวคิดการออกแบบ LANDSCAPE เรานึกถึง " Tropical stlye"

พันธ์ไม้เขตร้อนชื้น ให้ความร่มรื่น ทุกส่วนที่สามารถใส่สีเขียวได้ เช่น ถนนภายในโครงการเลือกวัสดุบล๊อคคอนกรีตชนิดปลูกหญ้าได้ เลือกพันธ์ไม้ที่มีการแผ่กิ่งก้าน เช่น กล้วยพัด ด้านหน้าโครงการเพื่อเป็นกันชนมลภาวะต่างๆ จากถนนด้านหน้า ส่งเสริมการปลูกไม้บริเวณริมน้ำ ซึ่งชอบความชื้น เช่น เฮลิโคเนี่ย กกธูปฤษี กลุ่มไม้ยืนต้น เช่น จิกน้ำ ตีนเป็ดน้ำ ลีลาวดี มะพร้าว ชมพูพันธ์ทิพย์ เป็นต้น

 

 ตัวอย่างพืชพันธ์ ไม้ยืนต้น

 

 ตัวอย่างพืชพันธ์ ไม้คลุมดิน

 

 ตัวอย่างพืชพันธ์ ไม้พุ่ม

 

 ตัวอย่างวัสดุตกแต่งงาน HARDSCAPE

 

 ทัศนียภาพภายนอก Lake view

 

ความสมบูรณ์แบบของงานโดยรวมมีปัจจัยส่งเสริมหลายส่วน การออกแบบถือเป็นต้นทางที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จ เรามองว่าปัญหาที่จะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นภายหลัง มักเริ่มต้นมาจากต้นทาง การออกแบบที่ดีจะสามารถลดปัญหาออกไปได้ จากมุมมองและประสบการณ์ การออกแบบที่ดีกว่าจะเกิดสิ่งแปลกใหม่น่าสนใจมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่า "ความคิดสร้างสรรค์"

 

ขอบคุณครับ 

rin_arch