เสน่ห์บ้านไทยร่วมสมัย


 

 บ้านร่วมสมัย (Contemporary house) โดยขอขยายความคำว่า "ร่วมสมัย" หมายถึง การนำรูปแบบจากช่วงเวลาที่ยังเป็นที่นิยมและเป็นตัวแทนช่วงสมัยนึง มาปรับใช้ในปัจจุบัน โดยจะเห็นภาพชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา รูปแบบบ้านไทยแท้จะผูกผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ (Thai modern) จากหลายปัจจัย เช่น อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิถีชีวิตกับอุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น
ซึ่งมักเริ่มต้นแพร่หลายจากบุคคลระดับสูง และมีการศึกษา

 

ทั้งนี้ที่ยกตัวอย่างบ้านไทยร่วมสมัยมาแลกเปลี่ยน เพราะมีบ้านลูกค้าที่ได้ออกแบบเสร็จงานหลายหลังแล้ว จึงนาแชร์ลักษณะบ้านซึ่งมีรูปแบบน่าสนใจดังนี้


1. รูปแบบบ้านทรงไทยร่วมสมัย
2. บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง โล่ง กันน้ำท่วม ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง
3. หลังคาทรงระบายน้ำได้ดี หรือแล้วแต่ความชอบเจ้าของ
4. หน้าต่างสูง ลึก ขนาดใหญ่ บานเปิด จำนวนหลายบาน
5. ฝ้าพดานสูงโล่ง Open plan เน้นระบายอากาศธรรมชาติ
6. เน้นพื้นที่ระเบียงและชานบ้าน
7. แยกส่วนครัวเป็นสัดส่วน
8. เน้นวัสดุธรรมชาติ ที่คงทนประเภทหิน 
เช่น กระเบื้องเคลือบ  ไม้ ดินเผา และสะท้อนความเป็นไทย

9. ราคาค่าก่อสร้างระดับปานกลาง (1ตรม./15,000-20,000 บาท )
10. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150-300 ตารางเมตร (3-4 ห้องนอน, 3-4 ห้องน้ำ)

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นความต้องการเจ้าของบ้านเอง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ตั้งจะอยู่ใกล้แม่น้ำ
วิถีชีวิตแบบบ้านสวน และยังมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือว่าระยะทางไม่ไกลจากใจกลางเมือง กรุงเทพฯ เพราะแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นสังคมเมือง

 

โดยจากแบบที่นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ดังนี้
- รสนิยมความเป็นไทยยังมีผู้นิยมชื่นชอบอยู่
- หลักการออกแบบที่ส่งเสริมให้การอยู่อาศัยสอดคล้องกับธรรมชาติ
- การแยก Zoning ครัวไทยชัดเจน
- ค่านิยมวัสดุธรรมชาติ และสะท้อนความเป็นไทย
- ราคาค่าก่อสร้างและพื้นที่ใช้สอยปานกลางครอบครัวไม่ใหญ่มาก

 

ขอบคุณครับ
rin_arch