การป้องกันน้ำรั่วซึมในงานก่อสร้าง


ปัญหาน้ำรั่วซึมในอาคารหรือบ้านพักอาศัย เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารและผู้ใช้งาน เรามาดูว่าสามารถป้องกันและวิธีแก้ปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ได้อย่างไร ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาอาคารเพื่อใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพอยู่ตลอดสำคัญมากที่จะลดความเสียหายจากการรั่วซึมเนื่องจากเราจะพบปัญหาตั้งแต่แรก รวมทั้งวัสดุและวิธีการก่อสร้างย่อมมีข้อจำกัดของอายุการใช้งานในตัววัสดุเอง


ขอบคุณครับ

rin_arch