02 การก่อสร้าง (CONSTRUCTION)


 

การต่อเติมบ้าน 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ย่อมส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนของการดำเนินชีวิต เราคงปฏิเสทไม่ได้ว่าปัจจัยที่อยู่อาศัยยังถือเป็นสิ่งสำคัญมาก  

การวางแผนสร้างบ้าน 

การสร้างบ้านจะเริ่มต้น และมีขั้นตอนย่างไร เป็นคำถามที่น่าสนใจ ผมจึงรวบรวมข้อมูลโดยรวม ซึ่งเหมาะกับเจ้าของบ้านที่กำลังจับต้นชนปลายเริ่มอยากสร้างบ้านอย่างไรดี  

การตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง (QC.) 

ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในงานก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  

การป้องกันน้ำรั่วซึมในงานก่อสร้าง 

ปัญหาน้ำรั่วซึมในอาคารหรือบ้านพักอาศัยปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับอาคารและผู้ใช้งาน เรามาดูว่าสามารถป้องกันและแก้ปัญหาจากสาเหตุต่างๆได้อย่างไร ครับ