03 เรื่องอื่นๆ (OTHER)


 

การตรวจรับบ้าน 

คุณภาพงานที่ตกหล่นบกพร่อง (Defect) จนเกิดอาชีพรับจ้างตรวจบ้าน-คอนโด ซึ่งมาตอบโจทย์ความสบายใจของลูกค้าก่อนรับบ้านและการโอน จึงขอนำข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับ  

การเตรียมรับมือน้ำท่วมบ้าน 

ปัญหาน้ำท่วมถือเป็นภัยธรรมชาติ ประเภท "อุทกภัย" และขาดการควบคุมบริหารจัดการที่เหมาะสม จากปริมาณน้ำที่มากกว่าปรกติ ส่งผลให้เดือดร้อนในการดำเนินชีวิต  

Morpheus open house 

สำนักงานสถาปนิกมอร์เฟียส จัดอัลบั้มเปิด Studio บรรยากาศสำนักงาน